Waschkönig Oxy Kraft práškový odstraňovač skvrn 750g

Neohodnoceno
Značka: Waschkönig

Odstraňovač skvrn Waschkönig Oxy Kraft na textil, barevné a bílé prádlo. Při aplikaci se uvolňuje aktivní kyslík OXY který pomáhá šetrně a účinně odstraňovat skvrny. Prášek používejte k předpírce, máchání nebo jako přísadu do pracího prostředku v přihrádce na prací prášek.

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Možnosti doručení
Kód: DE125
99 Kč 13,20 Kč / 100 g
Waschkönig Oxy Kraft práškový odstraňovač skvrn 750g
Neohodnoceno
Značka: Waschkönig
Doprava
Rychlé doručení
Odeslání do 24h
Doprava
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 2000 Kč
Evropa
Kvalita západní Evropy
Na jednom místě

Odstraňovač skvrn Waschkönig Oxy Kraft na textil, barevné a bílé prádlo. Při aplikaci se uvolňuje aktivní kyslík OXY který pomáhá šetrně a účinně odstraňovat skvrny. Prášek používejte k předpírce, máchání nebo jako přísadu do pracího prostředku v přihrádce na prací prášek.

DÁVKOVÁNÍ: PRANÍ: 1 odměrku (30g) přidejte k pracímu prášku, pro zaschlé skvrny použijte 2 odměrky. NAMÁČENÍ: 1 odměrku do 4l teplé vody (max 40°C), pro zaschlé skvrny použijte 2 odměrky. Barevné prádlo máčejte cca 1 hod., bílé prádlo cca 5 hod. Po skončení máčení prádlo vyperte obvyklým způsobem.

UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Škodlivý při požití. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Po použití si důkladně opláchněte ruce. Máte-li citlivou pokožku, používejte vhodné ochranné rukavice. Nádobu uchovávejte ve vertikální poloze na tmavém a chladném místě. Uchovávejte odděleně od potravin.

VAROVÁNÍ: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře (224919293 nebo 224915402). Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ: >30%: bělící prostředek na bázi kyslíku,<5% aniontových povrchově aktivních látek, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy. Může vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte při teplotě +0 °C až +35 °C. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy.

Výrobce: Clovin Germany, Bahnhofspl. 2A, 26122 Oldenburg, Německo

Kategorie: Odstraňovače skvrn
Hmotnost: 1 kg
Balení [g]: 750