Ariel odstraňovač skvrn na barevné prádlo 500g

Neohodnoceno
Značka: Ariel

Odstraňovač skvrn Ariel na barevné prádlo má vědecky zdokonalené složení které snadno odstraní i ty nejodolnější zaschlé skvrny.

Dostupnost Skladem (4 ks)
Možnosti doručení
Kód: DE303
149 Kč 29,80 Kč / 100 g
Ariel odstraňovač skvrn na barevné prádlo 500g
Neohodnoceno
Značka: Ariel
Doprava
Rychlé doručení
Odeslání do 24h
Doprava
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 2000 Kč
Evropa
Kvalita západní Evropy
Na jednom místě

Odstraňovač skvrn Ariel na barevné prádlo má vědecky zdokonalené složení které snadno odstraní i ty nejodolnější zaschlé skvrny.

  • šetrné odstraňování skvrn s ochranou barvy
  • proti odolným a zaschlým skvrnám
  • jako mycí přísada nebo pro předúpravu
  • účinné i při nízkých teplotách

DÁVKOVÁNÍ: PRANÍ: Přidejte do dávkovače pračky s pracím prostředkem.; PŘEDBĚŽNÉ OŠETŘENÍ: smíchejte s trochou vody a naneste na skvrny a jemně vetřete.; NAMÁČENÍ: smíchejte s vodou, nechte působit a poté vyperte nebo opláchněte.

UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Škodlivý při požití. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Po použití si důkladně opláchněte ruce. Máte-li citlivou pokožku, používejte vhodné ochranné rukavice. Nádobu uchovávejte ve vertikální poloze na tmavém a chladném místě. Uchovávejte odděleně od potravin.

VAROVÁNÍ: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře (224919293 nebo 224915402). Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SLOŽENÍ: 5-15%: bělící prostředek na bázi kyslíku, <5%: neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy, vonné látky, hexyl cinnamal. Může vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte na vlnu a hedvábí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte při teplotě +0 °C až +35 °C. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy.

Výrobce: Bluesun Consumer Brands, Carretera Alcalá-Sevilla km 1,5, 41500, Sevilla, Španělsko

Kategorie: Odstraňovače skvrn
Hmotnost: 0.6 kg
Balení [g]: 500
Typ prádla: Barevné